Relatie- en gezinsvraagstukken

Zit je vast op relatievlak of is je gezinssituatie lastig om dragen? Heb je baat bij een gesprek om helder naar je eigen situatie te kunnen kijken en terug perspectief te kunnen zien?

Samen kijken we met een frisse blik en zonder te oordelen naar jouw situatie of probleem.

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Ik wil een betere of andere relatie met mijn partner maar weet niet hoe er aan te beginnen
  • Ik heb een relatie maar weet niet of ik ze wel wil verderzetten
  • Ik heb een oogje op iemand maar durf geen contact te zoeken
  • Ik ben stiekem verliefd op iemand anders dan mijn partner en weet niet hoe het verder moet
  • Ik wil graag een relatie maar weet niet hoe eraan te beginnen
  • Ik heb al veel relaties of dates gehad maar het loopt telkens weer mis
  • Ik kan mijn voorbije relatie moeilijk loslaten
  • Ik maak me erg zorgen over mijn (plus-)zoon of (plus-)dochter en weet niet wat te doen
  • de relatie tussen mij/mijn partner/mijn kinderen zit niet goed, ik vind geen handvaten om hier mee om te gaan

Praktisch

Het gesprek vindt plaats bij mij thuis in de coachingpraktijk.

Jouw identiteit en jouw verhaal zijn strikt geheim. Als professioneel coach heb ik strikte zwijgplicht tegenover anderen en respecteer ik de nodige deontologische codes.

Het gesprek kan ook online plaatsvinden, eveneens met respect voor privacy.

Het eerste gesprek

Bij het eerste gesprek zoek ik met jou uit hoe we jouw vraag of probleem kunnen vertalen naar een vraag waarop we doorheen het gesprek een begin van antwoord kunnen vinden. We zoeken uit wat er al goed loopt en wat minder, en welke aanknopingspunten er zijn om, via kleine stapjes of nieuwe inzichten, vooruitgang te boeken. We zoeken naar handvaten die je (terug) meer zelfvertrouwen geven. Je eigen krachten en sterktes staan centraal. Jouw wensen voor de toekomst ook.

Op het einde van het gesprek staan we stil bij wat het voor jou heeft opgeleverd en of er nog een vervolgtraject wenselijk is.

Het eerste gesprek duurt een uur tot anderhalf uur.

Volgende gesprekken

Een vraag of probleem kan vaak in één of enkele sessies een antwoord krijgen.

Soms blijken er meerdere vragen of problemen te zijn die elk een apart traject vragen.

Het is nooit de bedoeling dat je langer komt dan wat je zelf nuttig vindt. Je bent ook steeds vrij om na een sessie niet meteen een volgende afspraak in te plannen.

Vanaf het tweede gesprek duren de gesprekken een uur.

Tarief

Een eerste of volgende gesprek kost 55 euro.

Afspraak maken?

Je stuurt me best een mailtje of een sms. Dan bel ik jou op om te bekijken of ik je met jouw coachingvraag kan verder helpen en om een afspraak te maken.